Nachtkijkers

Een nachtkijker is een zeer veelzijdig instrument waarmee u inzicht krijgt in de geheimen van de nacht. Hiermee voegt u een compleet nieuwe dimensie toe aan uw waarnemingen. Hieronder vindt u meer uitleg die van pas kan komen wanneer u een nachtkijker wilt kopen.

Geschiedenis van de nachtkijker

Het idee om een nachtzichtkijker te bouwen ontstond al in de 20e eeuw. In 1934 bouwde Gilles Holst bij Philips de eerste succesvolle infrarood-omvormerbuis. Met een eenvoudige lens werd op de foto-kathode een beeld geprojecteerd, terwijl over de buis een spanningsverschil van enkele duizenden volt stond. Hiermee werd het mogelijk om elektronen uit de fotokathode los te trekken, die vervolgens op het fluorescentiescherm terecht kwamen. Hierdoor werd het beeld van het voorwerp dat op de fotokathode werd afgebeeld zichtbaar. Hiermee was de ontwikkeling van de nachtzichtkijker een feit. In vroegere jaren was het beeld alleen wel 180° gedraaid.

Hoe ver kunt u zien met uw nachtkijker?

Het bereik van de nachtzichtkijker hangt af van veel verschillende factoren. Bij het bepalen van uw keuze dient u zich als eerste af te vragen wat u ermee wilt zien? Wilt u een boot terugvinden op het water of kijkt u liever in het donker naar een konijn in het bos? Bij de aankoop van uw nachtzichtkijker houdt u rekening met de omvang van het object. Wilt u details zien, of wilt u alleen maar objecten kunnen onderscheiden? Het detectiebereik bepaalt hoe scherp uw waarneming zal zijn. De nachtzichtkijker is in veel gevallen afhankelijk van de hoeveelheid verlichting. Bij een heldere nacht met veel maanlicht, zult u beter kunnen zien. Houdt er rekening mee dat een nachtzichtkijker bedoeld is om te kunnen zien in het donker. Lange afstand waarneming zijn, zoals een verrekijker of richtkijker niet mogelijk.

Cosmetische verontreiniging

Het kan voorkomen dat u bij een nachtzichtkijker kleine zwarte puntjes op het scherm ziet. Dit is cosmetische verontreinigingen in de beeldbuis en is een normaal verschijnsel. Een nachtkijker werkt vergelijkbaar met de televisie en trekt stof aan. De zwarte puntjes hebben geen invloed op de realiteit van het beeld en levensduur van de beeldbuis.
Twee typen nachtzichtkijkers

Beeldversterker

Nachtkijkers die werken volgens het beeldversterk-principe, werken allemaal met restlicht. Denk bijvoorbeeld aan de maan of de sterren. Het beeld dat binnen komt door de kijker, komt binnen via het objectief. Vervolgens wordt dit beeld versterkt, waarbij het beschikbare licht wordt omgezet in elektronen. Deze elektronen geven vervolgens het beeld door aan een fosforscherm. Dit scherm is groen, het bekende beeld dat je dus ook te zien krijgt door een nachtkijker.

Infraroodkijker

De infraroodkijker heeft als eigenschap dat hij het infrarode deel van het electromagnetische spectrum kan waarnemen. Hiermee kunt u waarnemingen doen die voor het blote oog onzichtbaar zijn. De golflengtes die deze infraroodkijker uitstraalt, zijn voor het blote oog onzichtbaar. Dit heeft als effect dat de geobserveerde personen of dieren zich onbespied wanen. Bij grote golflengtes kan men de uitgezonden warmtestraling van levende wezens en automotoren waarnemen. Nog een bijkomend voordeel is dat dit type kijker u door dichte nevels heen kunt observeren. Toepassingen van de infraroodcamera zijn onder andere medisch, astronomisch en militair van aard.
Beelden met een infraroodcamera bevatten over het algemeen een enkel kleurkanaal, omdat voor de sensor het bereik te laag is om golflengtes nog van elkaar de onderscheiden. De oplossing hiervoor is dat infraroodbeelden worden bewerkt en ingekleurd. Deze methode dient om het beeld te verduidelijken. De getoonde kleuren hebben echter niets met de werkelijkheid te maken.

Beeldversterker met infrarood

Alle beeldversterkers werken met restlicht. Het nadeel hiervan is dat er in volledige duisternis niks te zien is. Daarom heeft dit type kijker nog een ingebouwd infrarood hulplicht. Het infraroodlicht is onzichtbaar voor menselijke ogen, maar is zichtbaar met uw nachtzichtkijker. De straal die wordt uitgezonden is vergelijkbaar met die van een zaklamp. Het bereik is dus beperkt.

1e, 2e en 3e Generatie beeldversterkers

Eerste generatie beeldversterkers

De eerste generatie nachtzichtkijkers is de eenvoudigste en goedkoopste vorm van nachtzichtapparatuur. De methode die door deze nachtkijker wordt gebruikt, heeft de capaciteit om het licht ca. duizend keer te versterken. Hierdoor kan er bij maan- en sterren licht beperkt worden waargenomen. Het grote voordeel van dit type nachtzichtkijker is de prijs-kwaliteitverhouding. Op relatief eenvoudige wijze weet dit type kijker met een lage lichtopbrengst toch een goed beeld te produceren. Wanneer u objecten wilt waarnemen, bijvoorbeeld boten, globale natuurobservaties of controle van uw woning is dit type nachtkijker perfect.
Bijkomend effect van deze kijker is de hoge pieptoon die in sommige gevallen hoorbaar is. Dit wordt veroorzaakt door de ingebouwde elektronica. Daarnaast kan het geleverde beeld een vertekening geven rond de buitenste rand. Dit staat bekend als geometrische vervorming.Wanneer u een nachtzichtkijker van de eerste generatie aanschaft, dan zal er na gebruik nog geruime tijd licht in de kijker achterblijven wat langzaam uitdooft. Dit is normaal voor de eerste generatie beeldbuizen.

Tweede generatie beeldversterkers

Nachtzichtkijkers uit de 2e generatie zijn geavanceerder in hun techniek dan nachtkijkers uit de 1e generatie. Aanvankelijk werd dit type nachtkijker alleen gebruikt voor militaire of professionele doeleinden, zoals in de toepassing van medische instrumenten. Het belangrijkste verschil tussen kijkers uit de 1e en de 2e generatie night goggles, is het gebruik van een micro-kanaalplaat (MKP). Deze micro-kanaalplaat werkt als een extra versterker en is direct achter de fotokathode geplaatst. De micro-kanaalplaat is samengesteld uit miljoenen korte parallelle glazen buizen, waardoor de aanwezige elektronen significant worden versneld. Met behulp van deze methode, trekt dit type nachtzichtkijker aanzienlijk meer licht aan. Hierdoor wordt uw waarneming nog scherper en helderder.

Derde generatie beeldversterkers

De absolute top op het gebied van nachtzichtkijkers, zijn de generatie III kijkers. Door toepassing van een zeer gevoelige en chemische samenstelling van de fosfor-beeldplaat wordt er een zeer scherp en helder beeld geproduceerd. Deze kijkers zijn wel aan de prijzige kant.

Yukon en Bresser

In ons assortiment bevinden zich een aantal merken. De merken die wij in ons assortiment hebben zijn Bresser en Yukon. Vooral de Yukon Ranger en de Yukon Nighvision zijn veel gebruikte kijkers. Beide leveren beelden van sublieme kwaliteit. U zult nachtenlang genieten van fabuleuze waarnemingen van ongekende kwaliteit.